vrijdag 12 juli zijn wij gesloten

Vrijdag is de winkel gesloten.

Truus Gerritsen, onze 0udste vrijwilligster is op 89 jarige leeftijd overleden.

De begrafenisstoet rijd de vaste route die Truus altijd op de fiets naar de winkel reed.

Wij willen  bij de laatste groet aan haar winkeltje heel graag bij de winkel opwachten
met zoveel mogelijk vrijwilligers.

Zaterdag staan we weer klaar voor onze klanten, zoals Truus ook altijd klaarstond voor ons.

We gaan haar missen.

Het bestuur en de vrijwilligers van de SKKB