Inspiration Centre Ukraine

Every time you smile at someone, it is an act of love, a gift to that person, a beautiful thing.

In Shepetivka town woont Nina Ognivchuk. Zij zet zich met haar team volledig in voor de opvang van weeskinderen en Roma gezinnen, een vergeten groep mensen in de Oekraïne. In de buurt van het Inspiration Centre van waaruit Nina werkt, wonen veel Roma’s (zigeuners). Er is veel werkeloosheid onder die groep, omdat Roma’s niet snel worden ingehuurd.

Het team van Nina leeft mee met het lief en leed van de verschillende families. Waar nodig ondersteunen zij de gezinnen met voedsel en kleding. Ook bezoekt het team gevangenen. Zij spreken hen moed in en geven hen snoep en producten voor de persoonlijke verzorging.

In de Oekraïne leven meer dan 73.000 weeskinderen. Sommigen hebben wel familie, zoals grootouders of ooms en tantes, maar toch zijn ze door omstandigheden ondergebracht in weeshuizen en pleegzorghuizen waar ze onderdak hebben, te eten krijgen en mogelijk onderwijs volgen.

Dat lijkt mooi maar niet elk weeshuis is humaan. In sommige huizen worden de kinderen gebruikt al slaaf, kinderen beginnen soms al op hun 7e met roken, meisjes lopen risico seksueel te worden misbruikt. Het team van Nina bezoekt elke week zo’n 146 wezen om hen aandacht, liefde en hulp te geven waar kan. De kinderen kijken daar naar uit.


In 2018 hebben wij besloten dit doel financieel te steunen. Met ons aandeel konden rond kerst schoenendozen vol met kleine verrassingen worden uitgedeeld aan de kinderen.

In februari 2018 is Henk Bons naar de Oekraïne afgereisd om daar een lezing te geven op een internationale onderwijsconferentie. Hij bracht ook een bezoek aan Nina en heeft haar persoonlijk de cheque van € 750 overhandigd. Met dat geld heeft Nina schoenen en jassen gekocht voor de kinderen en voedselpakketten uitgedeeld aan de mensen die dit het hardst nodig hadden.

 

In 2020 waren er ook in de Oekraïne grote veranderingen en gevolgen door Covid-19. Zo werd er een strenge lockdown afgekondigd, waardoor het Inspiration Centre geen grote groepen meer kon ontvangen. Om toch van betekenis te kunnen blijven, besloot Nina om de ongeveer 60 Romafamilies die zij ondersteunen, vaker thuis te bezoeken. Ook brengt ze vaker een bezoek aan de twee weeshuizen die het Inspiration Centre ondersteunt.

 

 

 

De Roma’s kochten hun voedsel zo goedkoop mogelijk bij lokale marktkraampjes langs de weg. Toen dat niet meer ging wegens Covid-19, verzorgde het Inspiration Centre voor elke familie zes keer per week een warme maaltijd. Ook met thuisonderwijs (of op het Centre indien thuis niet kon) werd geholpen.

 

 

In kleine groepjes besteden ze aandacht aan vieringen zoals de kerstdagen, verjaardagen, familiefeesten, etc.

Het team van het Inspiration Centre heeft een cursus gevolgd, waarbij de nabije toekomst en uitbreiding van het Centrum het thema was. Daarnaast is er een renovatie van de bovenverdieping gepland. Het team heeft met hulp van enkele Romamannen een computerruimte en een klaslokaal voor een kleuterklas gemaakt. Daarnaast zijn er twee slaapkamers voor gasten, een tandartsruimte en een werkkamer voor een verpleegster gerealiseerd.

Eind 2020 hebben we winterschoenen en gereedschap zoals bijlen en zagen om voor hout te zorgen gedoneerd. Er wordt op hout gestookt, dus ook goed gereedschap is nodig.

In februari 2022 ontstond er een heel nieuwe situatie, die het er niet makkelijker op maakte. Rusland viel de Oekraïne binnen. Hierdoor heeft het Inspiration Centre gekozen haar taken te verleggen en vluchtelingen uit het Oosten een onderdak te bieden. Zij krijgen daarnaast de nodige voedsel, medicijnen en kleding naast het onderdak.
Sommige vluchtelingen bleven 1 nacht en reisden door naar Lviv (grote stad vlakbij de Poolse grens) om van daaruit naar Westerse landen door te reizen voor een veilig onderdak. Sommige gezinnen verbleven langer en hoopten snel terug te kunnen naar hun eigen woonplaats zodra het daar weer veilig is.

Ook maakte het Inspiration Centre noodpakketten klaar voor de soldaten aan het front en voor inwoners die niets meer hebben omdat hun huis of dorp is gebombardeerd. Dit alles kostte natuurlijk veel meer geld en Nina is dan ook heel dankbaar voor onze giften waarmee zij de vele extra mensen in acute nood kon helpen.