Weeshuis Lion King op Bali dankt de SKKB

De kinderen van WEESHUIS LION KING op Bali willen u hartelijk bedanken voor de nieuwe schooluniformen en schoenen.

Door uw bijdrage  “mogen” ze weer een jaar naar school!

HARTELIJK DANK!!!!

Met vriendelijke groet,

Joke Wissink-Harmsen. Tel.0573-255404

www.weeskinderenbali.com