Goede doelenOekraïne - Inspiration Centre Ukraine

Laatste nieuws uit de Oekraïne

Het Inspiration Centre in Oekraïne

De SKKB heeft afgelopen februari het Inspiration Centre in de plaats Shepetivka in Oekraïne gesteund met een gift.

Daar hebben ze winterkleding voor kinderen voor kunnen kopen en voedselpakketten voor 60 Gypsie families, die in erbarmelijke situaties wonen en verkeren!

 

 

 • In maart 2017 heeft Nina Ognivchuk met 5 vrienden dit centrum opgericht.
 • Ze kochten een deel van een oud gebouw en knapten dit met Nederlandse hulp op.
 • Ze voelen zich geroepen vanuit hun Christelijke geloof (Baptistische achtergrond) om wat te betekenen voor minder bedeelde, kansarme mensen.
 • Naast materiele ondersteuning bieden ze ook geestelijke ondersteuning.
 • In hun centrum bieden ze activiteiten voor jong en oud aan; ook non-believers zijn van harte welkom en blijven steun ontvangen.
 • Het centrum heeft geen inkomsten; ze drijven op giften van gulle gevers. In de VS, m.n. Chicago, woont een grote groep Oekraïners die hen steunt.

 

In Oekraïne woont, verspreid, een grote gemeenschap Gipsy’s (Roma’s). Zij worden achtergesteld, gediscrimineerd en worden door de overheid niet “gezien”. Ze kunnen zeer moeilijk werk krijgen en hebben geen enkele bron van inkomsten. Ze leven onder erbarmelijke omstandigheden, hebben geen geld om kleding, voedsel en medicijnen voor hun kinderen te kopen. Soms is stelen de enige optie om nog iets voor hun kinderen te kunnen “kopen”. Het Inspiration Centre wil met name voor deze groep iets betekenen.

 

Hoofdactiviteiten van het Inspiration Centre:

 1. Ondersteunen van kansarme kinderen ( o.a. weeskinderen, Gipsy kinderen)
 2. Ondersteunen van 60 Gipsy families (voedsel, medicijnen, kleding geven)
 3. Ondersteuning bieden aan een weeshuis/internaat
 4. Bezoeken van gevangenen
 5. Aanbieden van activiteiten voor kinderen/volwassenen in het centrum, zoals:- houtbewerking- bijbelclub (het evangelie brengen; the Gospel)
 6. – ontspanning
 7. – muziekles (piano, gitaar, viool)
 8. – Engelse les

 

 

Visie van het Inspiration Centre:

Werken aan mentaliteitsverandering: “zelf er voor zorgen dat je in de zomer al een wintervoorraad

hout gaat aanleggen met eigen middelen”.   (NB: verwarming en koken gebeurt d.m.v. een

houtvuurtje bij de Gipsy’s, dus heb je veel hout nodig)

 

Huidige plannen:

Dankzij ruimhartige giften/donaties konden zij de rest van het vervallen gebouw kopen (een grote wens).De volgende stap is: renoveren van het gebouw. Ze willen daar logeerkamers realiseren, een tandarts in onder kunnen brengen, een Christelijke kleuterschool in herbergen en een ruimte inrichten om geld te kunnen verdienen (Gipsy’s die verkoopbare producten maken).

 

Het Centrum heeft geen vaste inkomsten, het drijft op giften van mensen/organisaties die hen een warm hart toedragen.

Hopelijk kan de SKKB in de nabije toekomst wederom een bedrag aan dit mooie project schenken.

 

Directeur van het Centrum op bezoek bij Gypsie familie

Voedselpakketten worden in de strenge winter aan families zonder inkomen geschonken

Afgelopen zomer zijn in de vakantie zomerkampen georganiseerd voor jongere