Goede doelenTanzania - Sengerema Hospital

Jaarverslag project brandwonden en schisis

Het project brandwonden en schisis is officieel begonnen in juni 2019, hoewel er al eerder fondsen ter beschikking gesteld waren door de KinderKledingbeurs Eerbeek voor de brandwonden en schisiszorg.

Opnames:

In 2019 zijn er in totaal 54 opnames geweest van patiënten met brandwonden. Onder deze patiënten zijn er 13 operaties geweest voor huidtransplantaties (split skingraft). 8 patiënten zijn helaas overleden.
        

Voor en na foto’s van een chirurgische missie uit 2019

Outreaches:

In 2019 zijn er twee bezoeken geweest van chirurgen voor operaties van schisis en contracturen, in april en in september. In april is dr Emmanuel Mwandu, Smile Train chirurg, 2 dagen op bezoek geweest. Hij heeft 4 kinderen met schisis geopereerd en 4 kinderen met contracturen.

Dr Metasebia Worku in september

In September 2019 is Mission Restore op missie gekomen voor 5 dagen. Zij brachten plastisch chirurg dr Metasebia Worku uit Ethiopië, dr Francis Tegete, in opleiding tot plastisch chirurg in Uganda, en dr Anne Macharia. Samen hebben zij 5 schisis operaties en 15 contracturen operaties gedaan.
         

Mission Restore missie

Poli:

In 2019 zijn er 9 polidagen geweest (eens per maand op woensdag), en zijn in totaal 48 patiënten gezien. Onder deze patiënten zijn 28 schisis patiënten en 20 contracturen patiënten. De schisis patiënten zijn gedurende 6 maanden onder supervisie geweest van een diëtiste, Claudia. Claudia werd gefinancierd in haar werkzaamheden door Upasuaji Africa. Helaas heeft zij haar werkzaamheden in Sengerema hospital neergelegd. Voor 2020 willen we graag Constancia, de fysiotherapie assistent en tevens drijvende kracht in de organisatie van de polikliniek, opleiden tot het geven van voedingsadviezen voor kinderen met schisis, zodat zij deze taken over kan nemen.

Diëtiste Claudia (rechts) geeft uitleg met op de achtergrond Constancia.

Toekomstplannen:

Verbeterpunten:

Eén van de belangrijkste verbeterpunten is het verlies van follow-up van schisispatiënten. We denken dat dit komt door concurrentie met andere ziekenhuizen in de buurt. Hopelijk kunnen we in de toekomst dit aantal verminderen door goede service te bieden. Voor zover bekend is Sengerema hospital het enige ziekenhuis wat voedingsadviezen geeft en flesjes beschikbaar stelt. Daarnaast willen we de zorg in het ziekenhuis verbeteren door onderwijs te geven (zie onder).

Duurzaamheid:

Voor 2020 willen we een samenwerkingsverband opzetten met Smile Train (www.smiletrain.org), een Amerikaanse Non Government Organization die lokale artsen traint in schisisoperaties en per geopereerde patiënt een bedrag uitkeert. Ook organiseren zij trainingen voor begeleiding van schisispatiënten wat betreft voeding en spraak. Als deze samenwerking opgezet wordt, zal dit de duurzaamheid van het project garanderen, aangezien het ziekenhuis dan betaald wordt door Smile Train voor behandelde patiënten en deze vervolgens de chirurg uit kan betalen. Het overige geld kan dan gebruikt worden voor flessen, borstpompen en waar nodig flesvoeding. De eerste basis voor samenwerking is gelegd dankzij inspanningen van Upasuaji Africa. Het plan is om al in 2020 te beginnen met een eerste outreach gefinancierd door Smile Train.

Verder willen we graag doorgaan met het verzamelen van gegevens van brandwondenpatiënten. Hier is al mee begonnen in 2019. Onder andere de manier waarop een patiënt is verbrand en waar de patiënt vandaan komt wordt bijgehouden op gestandaardiseerde formulieren samengesteld door de WHO. Deze informatie kunnen we gebruiken voor het opzetten van voorlichtingscampagnes in de omgeving van het ziekenhuis. In deze campagne zullen we de nadruk leggen op voorkómen en de acute behandeling van brandwonden, om zo primaire en secundaire preventie aan te pakken. In 2020 willen we minimaal 4 keer een voorlichtingscampagne geven.

Onderwijs:

Ook willen we starten met het geven van onderwijs over brandwondenzorg. Het doel is om het verplegend personeel en de lokale artsen en clinical officers onderwijs te geven over opname en behandeling van patiënten met brandwonden. Hiermee willen we de zorg in het ziekenhuis optimaliseren en onnodig overlijden voorkomen. Daarnaast willen we les gaan geven op de opleiding voor Clinical Officers, op het instituut wat geaffilieerd is met het ziekenhuis (Sengerema Health Training Insitute www.shti.ac.tz). Als laatste willen we op zoek gaan naar een verpleegkundige die zich wil toeleggen op de dagelijkse brandwondenzorg. Met een dedicated verpleegkundige die de dagelijkse wondzorg op zich kan nemen zal de duurzaamheid gegarandeerd worden.

Conclusie:

In 2019 hebben we ruim 100 patiënten kunnen helpen met brandwonden en schisis. We zijn de kinderkledingbeurs erg erkentelijk voor hun bijdrage. Ook danken wij de familie Offringa voor hun bijdrage waardoor het project de komende 3 jaar voortgezet kan worden.