Goede doelenOekraïne - Inspiration Centre Ukraine

nieuws van het Inspiration Centre in de Oekraïne

Nieuwsbrief Inspiration Centre (Oekraine) januari – juni 2020

(een korte samenvatting van de zeer uitgebreide brief van Nina)

Ook in Oekraine zorgt Corona voor grote veranderingen en gevolgen.

Er is een strenge lockdown afgekondigd.

Het Inspiration Centre mag daardoor geen grote groepen meer ontvangen.

Daarom heeft Nina besloten om de ongeveer 60 Roma families die zij ondersteunen,

vaker thuis te bezoeken.
                        
     

Ook brengen ze vaker een vaak bezoek aan de 2 weeshuizen die zij ondersteunen.
     

De Roma’s kopen gewoonlijk hun voedsel zo goedkoop mogelijk bij lokale

     
marktkraampjes langs de weg.

Dat kan en mag nu niet vanwege Corona, dus kunnen de Roma gezinnen niet aan eten komen.
Daarom verzorgt het Inspiration Centre voor elke familie 6x per week een warme maaltijd!

         

 

Dit kunnen zij doen dankzij giften van alle sponsoren en gulle gevers!

Ook helpen zij kinderen huisonderwijs of op het Centrum.
        

 

In kleine groepjes besteden ze aandacht aan vieringen zoals Kerst,

verjaardagen, familiefeesten e.d.

Het team (“personeel”)  van het Inspiration centre heeft een cursus gevolgd om na

te denken over de nabije toekomst en uitbreiding van het Centrum.
        

 

De renovatie van de bovenverdieping is in volle gang.

Met eigen menskracht en hulp van enkele Roma mannen worden de computerruimte en een
klaslokaal voor een kleuterklas klaar gemaakt.

Ook komen er er 2 slaapkamers voor gasten, een tandarts ruimte en een werkkamer voor een verpleegster.
Mooie plannen!
Dit alles is mogelijk dankzij gulle gevers.

Nina eindigt haar uitgebreide nieuwsbrief (in het Engels) met een uitspraak van moeder Teresa:

”Elke keer dat je glimlacht naar iemand, is dat een teken van liefde.

Een mooi gebaar, een gift voor je naaste”.