naaimachines project Taileringschool India.

Wij kregen deze aanvraag van Connecting Haerts en hebben door uw inbreng en aankopen bij ons,
een donatie kunnen doen voor 7 naaimachines en een jaarloon voor de lerares.

Als Voorzitter-Coordinator van de Stichting Connecting Hearts.nl willen ik bij deze een beroep doen,
op Uw Stichting SKKB voor aanvraag donatie betreft ons project Taileringschool te Puttaparthi India.A.P,

Al eerder heeft Uw Stichting dit leuke project financieel ondersteund en is het inmiddels
nu al weer 14 jaar een groot succes geworden.

In Puttaparthi zelf ,en in de naaste dorpjes rondom, heeft het schooltje een grote bekendheid gekregen,
omdat vele vrouwen en jonge meisjes van ver uit de omtrek gratis les krijgen om te komen leren naaien,
en aan het eind van het jaar een diploma krijgen, waar ze overal mee terecht kunnen om een eigen inkomen te creeren.

Inmiddels rouleren  deze naaimachines, nadat ze gerepareerd zijn,

Deze machines gaan dan naar vrouwen uit arme gezinnen, die na hun diploma behaald te hebben,
een leen machine mee naar huis mogen nemen, om daar voor hun gezin of commercieel aan de gang te gaan.

Ieder jaar bezoek ikzelf als coordinator van onze Stichting deze vrouwen persoonlijk thuis.

Onze vraag als Stichting Connecting Hearts, is of wij dit jaar nog een beroep kunnen doen op Uw Stichting SKKB
voor een donatie  voor dit leuke project in India.

Graag zouden wij het naaischooltje dit jaar nog van 6 of 7 nieuwe naaimachines voorzien,

De kosten hiervoor zijn 85 Euro per machine, reparatiekosten zijn ong 100 Euro, en zo mogelijk
zouden wij als elk jaar de teacher een bedrag van 700 euro voor haar 6 dagelijkse werkzaamheden willen  geven.,
zodat ook zij voor haar gezin kan zorgen,

Helaas kan ik hen dit jaar 2020  in deze corona tijd niet bezoeken, maar zal zeker zorgdragen voor
de financien, en wat er mee gedaan wordt.

In afwachting op Uw antwoord

Verblijf ik.

G.E. Colenbrander