renovatie keuken van het ondervoedingsproject is klaar!

Ondervoedingsproject Stichting Vrienden Sengerema Hospital

In 2021 hebben we nieuwe invulling gegeven aan een bestaand project: het ondervoedingsproject.
Dit project werd opgezet in 2015, maar moest in 2018 stoppen omdat er geen fondsen meer beschikbaar waren.

Met donaties van Kinderkledingbeurs Eerbeek en stichting Ole Brumm hebben we de keuken
waar speciale pap wordt gemaakt geheel kunnen verbouwen.
Zie hieronder de foto’s van de verbouwde keuken:

Buitenkant voor verbouwing:

 


Buitenkant na verbouwing:

    

Keuken voor de verbouwing:


   

 

Na de verbouwing:
       

Het verbouwen van de keuken heeft het project een enorme boost gegeven.
Ouders van ondervoede kinderen leren in deze keuken hoe ze de pap moeten
maken die hun kinderen weer gezond maakt.

Verdere invulling van het project wordt het renoveren van de afdeling zelf en is
nu voornamelijk gericht op het inkopen van de benodigdheden voor de pap en het
beschikbaar stellen van de nodige medicatie en onderzoeken.

Wij zijn stichting kinderkleding Eerbeek zeer erkentelijk voor hun bijdrage voor het jaar 2021.